.

خانه > مجله اندیشه دینی > مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۷ منتشر شد

مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۷ منتشر شد

پژوهشنامه عرفان شماره 7

پژوهشنامه عرفان شماره ۷

این مجله با سردبیری دکتر قاسم کاکایی به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینۀ عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است.  این مجله از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجۀ علمی پژوهشی گردید. مشخصات و آدرس این مجله به قرار زیر است:

مدیر مسئول: دکترفاطمه طباطبایی

سردبیر : دکتر قاسم کاکایی

اعضا هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر آذرشب – استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا اعوانی – استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر احمد بهشتی – استاد دانشگاه قم

دکتر شهرام پازوکی – دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر نجفقلی حبیبی- استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر مهدی دهباشی – استاد دانشگاه اصفهان

دکترفاطمه طباطبایی- استاد یار پژوهشکده امام خمینی

دکتر احد فرامرز قراملکی – استاد دانشگاه تهران

دکتر قاسم کاکایی – استاد دانشگاه شیراز

دکتر هادی وکیلی- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تلفن:۶۶۷۴۳۰۴۳-۰۲۱

فاکس:-۶۶۷۴۲۸۲۵

info@anjoman-erfan.ir

www.anjoman-erfan.ir

فهرست مقالات:

تأثیر عرفان اسلامی بر اندیشه های کبیر عارف

پریا الیاسی

عرفان اسلامی و شأن اخلاقی حیوانات

مجتبی زروانی         محسن شعبانی

کتابت وحی در سخن صوفیانه با تأکید بر آرای مولانا

منظر سلطانی          سعید پورعظیمی

حرکت حبی و غایت آن از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

مرتضی شجاری    فریباسادات مختاری

بررسی مؤلفه ای از خسروانیات در عرفان خراسان

حبیب الله عباسی         زهرا رستمی

گذر از درگاه کیهانی از نگاه مولوی

احد فرامرز قراملکی     شهرام محمدپور

ارزش عقل از دیدگاه ابن عربی و علامه طباطبایی

محمدمهدی گرجیان     هاجر پران سعدی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات