.

خانه > تأليفات, مقاله ها > راز گلشن راز

راز گلشن راز

 

خرد صدرا

دکتر قاسم کاکایی
دانشیار دانشگاه شیراز – خردنامه صدرا ش. ۵۷

چکیده

در میان منظومه‌های عرفانی، گلشن راز از شهرت و مقبولیت خاصی برخوردار شده است، اما وجه این شهرت و مقبولیت در چیست؟ راز این گلشن در کجا نهفته است؟ معمولاً کسانی که جنبه‌های ادبی گلشن راز را مدنظر قرار داده‌اند کمتر توانسته‌اند آن مقبولیت را توجیه کنند و از تبیین راز این منظومه وامانده‌اند. نگارنده در این مقاله بر این باور است که برای پی بردن به راز گلشن راز باید با رویکردی پدیدار شناختی و با عبور از تعابیر گلشن راز به چیستی تجربه عرفانی بپردازیم. بر این اساس دو نوع تجربه در گلشن راز از هم قابل تفکیک است: یکی مربوط به علم الاسرار و معرفت وحدت وجودی که رازهای ابیات آغازین تا میانه گلشن راز را در برمی‌گیرد، و دیگری مربوط به علم الاذواق و احوال عاشقانه است که به رمزهای ابیات پایانی آن مربوط می‌شود.

raz golshan raz.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات