.

خانه > رویدادها > نشست خبری گردهمایی مکتب شیراز

نشست خبری گردهمایی مکتب شیراز

khabar

نشست خبری مکتب شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر،گردهمایی مکتب شیراز در قالب هشت همایش از ۱۳ تا ۱۶ آذرماه در تهران و شیراز برگزارمی‌شود. در نشست خبری این همایش که با حضور دبیران و مسئولان فرهنگستان هنر درمؤسسه فرهنگی-هنری صبا برگزار شد، برنامه‌ها و بخش‌های مختلف گردهمایی مکتب شیرازتشریح شد.

در آغاز دکتر  بهمن نامورمطلق، دبیر فرهنگستان هنر و دبیرکل همایش بزرگ مکتب شیراز، ضرورت برگزاری چنین گردهمایی‌هایی را پر کردن خلأ پژوهشی و علمی‌در این عرصه دانست.
دکتر نامورمطلق از مکتب شیراز به عنوان چهارمین مکتب بزرگی که در فرهنگستان هنر مورد بررسی و پژوهش علمی‌قرار گرفته است نام برد و اظهار داشت: «‌مکتب شیراز طی قرن‌های هفت، هشت و نهم هجری یکی از مقاطع بسیار درخشان تاریخ و فرهنگ، هنر، ادب و حکمت ایران است چرا که افراد بسیار برجسته‌ای در این دوره ظهور کرده‌اند که بی شک در صورت نبود آن‌ها سیرتاریخی-فرهنگی ما دچار نقص می‌شد.»
دبیرکل گردهمایی مکتب شیراز یادآور شد که این برنامه در بخش‌های نگارگری، خوشنویسی، هنرهای صناعی،موسیقی، معماری و شهرسازی،‌ادبیات، حکمت و عرفان و نسخه شناس برگزار می‌شود.
دکتر نامورمطلق در ادامه خبر از ارائه ۲۵۰ مقاله، توسط ۲۳۰ سخنران داخلی و بیست پژوهشگر خارجی و همچنین چاپپنجاه عنوان کتاب داد که پانزده جلد آن هم زمان با برگزاری همایش‌های مکتب شیرازتوزیع خواهد شد.
وی گردهمایی  مکتب شیرازرا حاصل همکاری فرهنگستان هنر، دانشگاه شیراز،‌انجمن حکمت و فلسفه ایران، معاونت علمی‌ریاست جمهوری و سایر نهادهای فرهنگی استان فارس دانست و در مورد همکاری استانداری استان فارس ضمن تشکر از مساعدت‌های به عمل آمده گفت: «گردهمایی مکتب شیرازنخستین پژوهش علمی‌در زمینه شناخت قابلیت‌های هنری این دوره و فرهنگ و هنر شیرازاست و ما به همین دلیل از مسئولان استانی به ویژه استانداری شیراز، انتظار همکاری بیشتری داشتیم.»
در ادامه دکتر قاسم از مؤلفان و مدرسان از این دوره با عنوان دوره فترت و سستی اندیشه و فرهنگ یادمی‌کردند، یعنی فاصله بین خواجه نصیر در مکتب مراغه تا ملاصدرا و مکتب اصفهان و… بسیار ناشناخته مانده بود.»
کاکایی مهم‌ترین دستاورد این گردهمایی را شناخت شخصت‌های برجسته در سراسر دنیا دانست و خبر از راه اندازی دبیرخانه دائمی‌مکتب شیراز در دانشگاه این شهر و گشایش پژوهشکده تاریخ، فرهنگ و ادب فارسی در  شیراز داد.
دکتر حسن بلخاری، رئیس پژوهشکده فرهنگستان هنر نیز طی سخنانی ابتدا به لزوم برگزاری این گردهمایی پرداخت وگفت: «شاید در زمینه موسیقی و معماری با فقر و منابع علمی ‌روبرو نباشیم، اما درحوزه‌های دیگر کاملاً برعکس است.»
وی افزود:‌ «ما با انتخاب و بررسی دوره‌های برجسته و مهم تاریخ فرهنگ و هنر ایران، سعی در بازنگری،‌تبیین،‌تنویر و احیای مبانی عظیم معنوی و فکری کشورمان با تأکید بر ارزش افزوده علمی‌داریم.»
بلخاری همچنین از مکتب شیراز به عنوان پیش درآمد جریان‌های درخشان مکتب اصفهان نام برد و در توضیح اهمیتآن گفت: «مکتب شیراز حلقه اتصال جریان‌های نیرومند مشایی و اشراقی مکتب اصفهان است. از طرف دیگر در کمتر دوره‌ای مانند این دوره ما با شخصیت‌های جامع العلومی‌مثل قطبالدین شیرازی مواجه هستیم.»
رئیس پژوهشکده فرهنگستان هنر با تأکید بر اوج‌گیری تغزل و شعر در مکتب شیراز، این مکتب را از نظر فلسفیبسیار فوق‌العاده دانست و گرایش کلام و فلسفه به حوزه شیعی را نقطه قوت آن دانست.
دکتر  حبیب الله آیتاللهی، رئیس گروه نگارگری گردهمایی مکتب شیراز نیز در تکمیل سخنان بلخاری گفت: «اگرمکتب شیراز به وجود نیامده بود، مکتب‌های تبریز، هرات، بخارا و حتی شیراز هند نیزشکل نمی‌گرفت.»
آیت اللهی نگارگری مکتبشیراز را ریشه‌دار در هنر ایران پیش از اسلام که توانسته به دور از حمله مغول و درکنار فرقه‌های مختلف و به ویژه شیعه تا دوران اسلامی تداوم داشته باشد معرفی کرد.
این هنرمند پیش‌کسوت، مکتبشیراز را آغازگر استفاده از عرفان و حکمت در هنر دانست و دوری از سلیقه شخصی و کاربر پایه و اصول علمی ‌را به عنوان شاخصه آثار این دوره برشمرد.
حمیدرضا قلیچ خانی،دبیرگروه خوشنویسی گردهمایی مکتب شیراز نیز گفت: «در آغاز پژوهش و جمع آوری منابع در این حوزه بسیار سخت و دشوار بود؛ چرا که منابع بسیار اندکی وجود داشت. اما باممارست اعضای گروه، طی دو سال، موفق به جمع آوری و چاپ هشت عنوان کتاب شدیم که پنججلد آن منابع دست اول  در حوزه مکتب شیراز،‌کتیبه‌های معروف آن و ارتباط خوشنویسی این دوره با سایر هنرها است.»
نشست خبری گردهمایی مکتبشیراز با ارائه گزارش علیرضا اسماعیلی، مدیر انتشارات فرهنگستان هنر پیرامونکتاب‌های چاپ شده در زمینه هنر مکتب شیراز به پایان رسید.
اسماعیلی در سخنان خود خبراز چاپ پنجاه عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف داد و اسامی‌برخی از آن‌ها را بدین شرحاعلام کرد: در زمینه نگارگری، کتاب «مکتب نگارگری شیراز» نوشته دکتر یعقوب آژند،«سیر تحول مبانی زیبایی شناسی در نگارگری مکتب شیراز» نوشته دکتر محسن مرائی،«بررسی هنر کتابت و کتاب آرایی قرآن در مکتب شیراز» دکتر محمدمهدی هراتی؛ در زمینهخوشنویسی، کتاب «تحقیق و تصحیح نسخه خطی دستور الکاتب فی تعیین المراتب» نوشته دکترمحمود طاووسی، «قرآن نویسی در فارسی به استناد محفوظات موزه‌های شیراز» مهدی صحراگرد؛ در زمینه موسیقی کتاب «تصحیح و شرح و تعلیقیه کتاب موسیقی دره التاج» و درحوزه حکمت و عرفان کتاب «فلسفه عرفان» نوشته دکتر قاسم کاکایی و… .
اسماعیلی در پایانگفته‌هایش افزود:  «در آغاز گردهمایی، پانزده جلد از این کتاب‌ها آماده و توزیعخواهد شد.»
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات