دکتر قاسم کاکایی » تماس با ما

.

تماس با ما

برای تماس می توانید از فرم زیر استفاده کنید.

در صورتی که امکان ارسال فرم زیر در مرورگر شما وجود ندارد، می توانید به ایمیل gkakaie@rose.shirazu.ac.ir ایمیل بزنید.

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک (الزامی برای دریافت جواب)

موضوع

پیغام